Spice India Quận 7
Indian-Halal Food

Contact

Spice India Quận 7

 S6-1 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Vượng 3, Phường Tân Phong
Hồ Chí Minh
Quận 7
028 6675 3552

Delivery times

Today
10:00-23:00
Tomorrow
10:00-23:00


© 2017 Vietnammm.com